Gå til hovedindhold

Børnehaveklasse-3. klasse

I indskolingen er der fokus på læsning, skrivning og matematik. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet.

 • Læs op

Indhold

  I indskolingen lægger skolens medarbejdere vægt på, at eleverne udvikler gode arbejdsvaner med deres personlige og faglige ressourcer. Vi arbejder målrettet med læsning og matematik. Vi følger læseudviklingen løbende ved hjælp af af læsevejlederne, vejledning, tests og efterfølgende læsekonferencer, hvor vi drøfter metoder og progression i læseundervisningen med læsevejleder og læsekonsulent.  

  På 3. årgang gennemføres den obligatoriske ordblindetest. Matematik følges af matematikvejlederne. 

  I indskolingen er der fokus på at skabe tryghed og genkendelighed. Børnene skal være trygge, selv om vi er en stor skole. Indskolingen er derfor delt i tre 'små skoler', hvor eleverne møder de samme voksne hver dag. Klasserne er samlet på årgange, og lærere og pædagoger arbejder i sammen i årgangsteams. 

  Din rolle som forælder til et barn i indskolingen 

  Din rolle som forælder til et barn i børnehaveklasse-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen.

  Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

  Sidst opdateret: 20. november 2023