Skødstrup Skole har en stærk faglig tradition. Derudover går vi op i at inddrage eleverne og give dem demokratisk dannelse.

Formålet er at give alle elever mulighed for en god, glædesfyldt og udviklende skolegang - med fokus på udviklingen af viden, færdigheder og kompetencer. Alle elever har ret til at komme i skole, og uanset forudsætninger, være i læring og trivselsmæssig udvikling. 

Vores undervisning er organiseret i teams på årgange fra 0. til 9. klasse. Teamet følger sammen med forældrene det enkelte barns faglige og trivselsmæssige udvikling. Der er løbende samtaler gennem skolegangen, hvor forældre og skole i samarbejde aftaler evt. indsatser og fokusområder for det enkelte barn. 

Alle børn har en elevplan, som opdateres løbende. Elevplanen drøftes bl.a. til forældre-/elevsamtaler.