Vores skole følger Aarhus Kommunes overordnede ferieplan. Der er fem ferier i løbet af året samt diverse helligdage. På Aarhus Kommunes hjemmeside finder du en oversigt for både dette skoleår og det næste.

Ekstraordinært fri uden for skolens ferier? Se ansøgningsskema.

Mange af nedenstående traditioner og aktiviteter er enten sat på pause eller reviderede grundet corona.

Hvad sker der i løbet af skoleåret? 

Traditioner er vigtige for os på Skødstrup Skole. De er med til at binde os sammen og styrke tilhørsforholdet til skolen. Derfor har vi en række faste begivenheder og arrangementer i løbet af skoleåret, som vi værner særligt om. Nogle traditioner er lige så gamle som skolen. Andre kommer til, når vi får en ny god idé. 

I løbet af skoleåret oplever eleverne blandt andet: 

Trivselsuge 

Vi har en årlig trivselsuge, hvor der er særligt fokus på trivsel i klasser, afdelinger og på hele skolen. Under overskriften ‘Fællesskaber på tværs’ er vi i løbet af ugen også sammen med byens børnehaver, vuggestuer og dagpleje, hvor små og store er sammen i skøn forening. Ugen skydes altid i gang med en stor fællessamling for alle klasser og dagtilbud i hallen, hvor der er oplæg, aktiviteter og sang med fokus på trivsel og glæde. I klasserne arbejdes med klasseregler, det gode sociale miljø, samarbejdsøvelser, legerelationer, venskaber og meget mere. 
 

Venskabsklasser 

Alle klasser på Skødstrup Skole har en venskabsklasse på tværs af alder. På en stor skole som vores er det vigtigt, at vi arbejder for, at børnene får større kendskab til hinanden. To dage om året er der venskabsklassedag, hvor klasserne arbejder sammen. Derudover bruger klasserne hinanden til højtlæsning, fremlæggelser, teaterforestillinger, fællessamlinger i hallen og meget mere. Det skaber desuden stor glæde i dagligdagen, når de små møder deres større venskabsklassevenner på skolens fællesarealer og udeområder. 
 

Skolevenner 

Hver ny elev i 0. klasse får en skoleven fra en af de større klasser i indskolingen. Eleverne knyttes sammen to og to, og skolevennen har et særligt ansvar for, at 0. klasses-eleven trives i sit nye skoleliv. Skolevenner har en særlig rolle i frikvartererne, men bruges også til højtlæsning, samarbejde om opgaver, fælles leg og meget mere.

Legepatruljer 

I indskolingen fungerer de ældste elever som legepatrulje og hjælpere for de mindre elever. Legepatruljerne kommer rundt i klasserne og fortæller om hvilke aktiviteter og lege, man kan være med til i frikvarteret. De hjælper desuden med at finde en voksen, hvis nogen har slået sig, trøster og holder også gerne vagt ved toilettet. 

Fællessamlinger 

Der er jævnligt fællessamlinger i alle afdelinger, hvor alle elever samles til fælles fagligt input, sang og musik, teaterforestillinger, elevfremlæggelser og meget mere. Der er desuden flere årlige fællessamlinger for hele skolen. Det er en fantastisk oplevelse, når 1.250 elever fylder skolens hal, synger af fuld hals eller lytter stille til taler og oplæg.

Fællesskab i afdelingerne 

Fællesskab og tilhørsforhold til de enkelte afdelinger er vigtigt for os på Skødstrup Skole. I indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen har vi derfor skabt forskellige traditioner for særlige begivenheder eller undervisningsforløb. Eleverne ser frem til, at det bliver deres tur til netop det forløb eller den tradition, de har set de større elever beskæftige sig med.

Projektuger og fagdage 

I løbet af skoleåret har vi tre projektuger og 10 fagdage. Begge dele er noget, eleverne ser frem til, da der sker noget helt andet end den gængse skoledag. Både projektuger og fagdage giver mulighed for fordybelse og alsidig og varieret undervisning, der oftest foregår alle andre steder end i klasseværelserne eller i det hele taget på skolens matrikel.

Lejrture og udveksling 

Alle klasser på 4. og 6. årgang tager på lejrtur. Lejrturene har både et læringsindhold og et socialt formål, ligesom de ofte har en naturvidenskabelig vinkel.  
På 8. årgang tager klasserne på udveksling i udlandet – Polen, Holland eller Tyskland. Her besøger de deres venskabsklasse, som de har haft kontakt til et år i forvejen. Eleverne bor privat og lærer en masse om traditioner, skolesystem og samfundsforhold. Venskabsklassen kommer efterfølgende på besøg i Skødstrup, hvor eleverne ligeledes indlogeres privat. Der er en stor oplevelse for de unge mennesker og betragtes som lidt af en dannelsesrejse.

Motionsdag 

Fredag før efterårsferien holder vi motionsdag, hvor alle elever enten løber, cykler eller laver anden form for motion. Vi starter med en fælles opvarmning på sportspladsen, og herefter kan man rundt om i byen og på skolens område se 1.250 elever med røde kinder og sved på panden.

Team Rynkeby Skoleløb 

Fredag før påskeferien løber en stor del af skolen Team Rynkeby Skoleløb, hvor eleverne samler penge ind til syge børn. Eleverne plejer at gå op i indsamlingen med liv og sjæl, og der bliver derfor løbet utallige runder – ofte sammen med venskabsklasserne.

Markedsdag 

Lige før sommerferien forvandles hele skolen til en sydende markedsplads. Her har eleverne forskellige boder med mad, legetøj og alverdens aktiviteter. Byens borgere og daginstitutioner er inviteret, og overskuddet fra boderne går til klassekasserne. På markedsdagen hersker en helt særlig stemning, og dagen er et af årets højdepunkter.

Sidste skoledag 

På sidste skoledag for 9. klasse er der tradition for, at 9.-klasseseleverne klæder sig ud, og går rundt på skolen og deler karameller og vandpistolssprøjt ud til stor morskab for skolens øvrige elever. 9. årgang opfører også revy, hvor skolens personale får en kærlig opsang. 

På sidste skoledag for hele skolen mødes alle elever og personale uden for skolen og synger sommerferiesangen i kor. 

Mærkedage og højtider 

Årets mærkedage og højtider markerer vi også. Vi holder f.eks. fastelavn, halloween, juleklippedag, går luciaoptog og går til julegudstjeneste.