Som forælder til en kommende elev på Skødstrup Skole har du sikkert hørt, at skolen er stor. Det er den også. Vi har ca. 1.250 elever og 140 ansatte.  

Til gengæld er vi så heldige, at vores skole er indrettet sådan, at eleverne i indskolingen (0.-3. klasse) kun færdes i en lille afgrænset del af skolen. Indskolingen er delt op i tre ’klynger’ med hver sin afgrænsede afdeling med cirka 150 elever i hver – næsten som tre små skoler. Vi kalder det: 

’Små skoler i den store skole’ 

Sådan er indskolingen opdelt: 

 • Halfdan R-fløjen for 0. årgang 
 • Ole Lund-huset for 1. årgang 
 • Cecil B-torvet for 2.-3. årgang 

  

Nye rammer, nye udfordringer og en ny ven 

 • Børnenes første tid på skolen bruger vi først og fremmest på at gøre dem trygge i de nye omgivelser. Børnene lærer de fysiske rammer, de andre børn og lærere og pædagoger i afdelingen at kende, og de får tid til at lege, høre historier, synge, male, tegne og meget mere. 
 • Sproglig opmærksomhed er en vigtig aktivitet i børnehaveklassen. Derfor vil lege med rim, remser, lyde og bogstaver efterhånden få en central plads i børnenes hverdag. Det er vigtigt for os at skabe et sprogligt miljø, hvor det enkelte barn udfordres på sit niveau. På den måde får børnene de bedste forudsætninger for at videreudvikle deres talesprog og for at lære at læse og skrive. 
 • Alle elever fra 0. klasse får en skoleven fra 2. eller 3. klasse fra samme afdeling. Traditionen for skolevenner på Skødstrup Skole er mere end 30 år gammel og giver ikke kun en tryg start på skolelivet for nye elever - den får også de større elever til at blomstre, når de f.eks. hjælper børnehaveklasseeleverne i gang med at læse. 

  

Det kan du som forælder forvente af os 

Et godt samarbejde omkring børnene – såvel mellem skole og hjem som mellem lærere og pædagoger – er altafgørende for os på Skødstrup Skole. Derfor kan du som forælder forvente, at du løbende modtager information, der vedrører dit barn: 

 • Nyhedsbreve fra indskolingen sender vi til alle forældre hver eller hver anden uge. 
 • Vigtig information og generelle orienteringer lægger vi på Aula. 
 • Vi kontakter dig mundtligt, når der er særlige ting vedrørende dit barn, vi gerne vil dele med dig.  

Det forventer vi af dig som forælder 

Som forælder er du til enhver tid velkommen til at kontakte os, hvis noget ligger dig på sinde. For at sikre det bedst mulige samarbejde forventer vi, at du: 

 • Holder dig orienteret på Aula. 
 • Tager fat i os, hvis der er noget, du undrer dig over eller er uenig i. 
 • Fortæller os, når der opstår særlige ting omkring dit barn, vi bør være opmærksomme på. 

Det forventer vi af dig som elev 

Som elev træder du ind i et forpligtende fællesskab. Det vil sige, at alle elever skal tage ansvar i forhold til trivsel og samvær med børn og voksne. For at få den bedst mulige skolegang på Skødstrup Skole forventer vi, at: 

 • Du spørger den nærmeste voksne, hvis der er noget du undrer dig over. 
 • Du aktivt indgår i fællesskabet med andre elever og voksne. 
 • Du engagerer dig i det faglige arbejde i de enkelte timer.