Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Nogle børn har brug for støtte og særlige aftaler i skoletiden for at trives fagligt og socialt. På Skødstrup Skole har vi derfor mange indsatser, som kan hjælpe dit barn. Alle indsatser og aftaler sker i tæt samarbejde med dig som forælder.

 • Læs op

Indhold

  Trivselsteams 

  På Skødstrup Skole har vi to trivselsteams:  

  • T1 for børnene i 0. til 5. klasse  
  • T3 for børnene i 6. til 9. klasse 

  Med vores trivselsteams vil vi styrke elevernes trivsel og læring ved at udvikle positive børne- og ungdomsfællesskaber. 

  Vores trivselsteams består af lærere og pædagoger, der fungerer som trivselsvejledere. Trivselsteamets opgave er at hjælpe, hvor trivselsopgaven i en klasse er udfordrende. Trivselsvejlederen er tovholder på vejlederindsatsen over for barnet eller klassen, mens de involverede lærere og pædagoger har selve opgaven med børnene og forældrene. Trivselsvejlederen kan desuden aflaste enkelte børn/klassen ved, at barnet kan have lektioner i trivselsklassen i en afgrænset periode. 

  Der bliver altid lavet en handleplan for det pædagogiske arbejde for det enkelte barn.

  Fagfaglige vejledere 

  På Skødstrup Skole har vi en række faglige vejledere, som understøtter arbejdet omkring børnene.  

  Matematikvejledere

  Står til rådighed for de andre matematiklærere i situationer, hvor de har brug for kollegial supervision omkring en gruppe elever eller enkelte elever, hvor matematik er udfordrende. Matematikvejlederne tester desuden eleverne for evt. dyskalkuli eller regnehuller og vejleder i, hvordan matematiklæreren bedst muligt kan tilrettelægge en differentieret undervisning for den/de pågældende elever. 

  Læsevejledere - særligt for ordblinde

  Tager læse- og skrivetests og følger op på disse med kolleger, elever og forældre. Formidler viden om skriftsprogsudvikling til kolleger, ledelse og forældre samt laver tiltag for skriftsprogsudvikling for skolen, hele klasser og enkelte børn. Læsevejlederne inspirerer og vejleder desuden forældre i tiltag, der stimulerer og understøtter deres barns sprog og læsning i hjemmet, ligesom de bidrager med såvel understøttende som forebyggende foranstaltninger. 

  Skolen samarbejder med Netværk for forældre til Ordblinde på Skødstrup Skole. Læs netværkets folder 'Mit barn er testet ordblind - hvad gør jeg nu?'.

  Se også mere om redskaber og viden om ordblindhed.

  Se vores guides til AppWriter

  Se Gode rutiner med din Chromebook og brug af læse-skriveteknologi.

  Aarhus Kommune har også samlet materialer til børn og unge med ordblindhed. Er du ordblind, finder du inspiration og værktøjer, som kan gøre hverdagen nemmere for dig. Er du forælder, finder du viden og råd om, hvordan du hjælper og støtter dit barn bedst muligt.

  Specialcentermøder 

  Et specialcentermøde er en professionel vurdering af dit barns udvikling og trivsel. På mødet deltager en eller flere personaler fra skolen, en psykolog og evt. en tale-hørekonsulent eller læsekonsulent. På mødet drøftes: 

  • hvordan dit barn udvikler sig 
  • hvordan dit barn har det 
  • hvilke behov dit barn har 
  • råd og vejledning om, hvordan skolen bedst kan hjælpe dit barn 

  Herefter kan vi planlægge en undersøgelse, der kan give råd og vejledning til læreren/pædagogen, eller vi kan planlægge yderligere møder. 

  Netværksmøder 

  Netværksmøder er møder mellem en familie og eksterne samarbejdspartnere for at styrke og understøtte samarbejdet om dit barn. De eksterne samarbejdspartnere - det faglige netværk kan være: 

  • Socialforvaltningen/Familiecentret  
  • Børn og Unge-læge 
  • De flyvende AKT’ere (En gruppe medarbejdere fra PPR og Specialpædagogik, som samarbejder og sparrer med skoler og SFO’er for at styrke inklusionen og klæde lærerne på til at rumme udfordrende børn og styrke relationerne mellem lærere og elever samt elever indbyrdes.) 
  • Back2school (Indsats for børn fra 0.–9. klasse i Aarhus Kommune, som har fravær fra skolen i en grad, at det går ud over deres faglige niveau og/eller deres psykiske trivsel.) 
  • Fraværsteamet (Kommunalt vejlederteam, der vejleder skolen i, hvordan man får børnene tilbage i skolen.)
  • Klubben 
  • Underretningsenheden 

  Stærkere Læringsfællesskaber 

  Alle skoler i Aarhus Kommune arbejder med et kultur- og kompetenceudviklingsprojekt, som hedder Stærkere Læringsfællesskaber’ (SLF). Vi har uddannet seks SLF-ressourcepersoner, som arbejder med specifikke og systematiske indsatser omkring grupper af børn. Ressourcepersonerne kan f.eks. deltage i samarbejde om/udviklingen af: 

  • Trivselsforløb i klasserne
  • Generelle faglige forløb 
  • Specifikke faglige forløb (i de enkelte fag) 
  • Uddannelsesparathed 
  • Forberedelse af afgangsprøver osv. 

  Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 

  Vi samarbejder med PPR i Aarhus Kommune, som du kan læse mere om på aarhus.dk.

  Elever med diabetes

  Har dit barn diabetes? Det er i trygge hænder hos os.

  Læs mere om elever med diabetes på Skødstrup Skole (pdf)

  Sidst opdateret: 20. november 2023