Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Her kan du se mere om, hvordan Skødstrup Skole klarer sig i seneste sundhedsmåling og forældretilfredshedsundersøgelse. Du kan også se den seneste kvalitetsrapport.

 • Læs op

Indhold

  Elevernes trivsel 

  Børnene på Skødstrup Skole trives generelt godt. 98 % af vores børn i 0.-3. klasse er glade for skolen og for deres klasse. 98 % er glade for deres lærere, og 97 % føler, at lærerne er gode til at hjælpe i skolen.

  I 4.-9. klasse er 96 % af eleverne glade for skolen og 98 % for deres klasse - og har generel høj social og faglig trivsel.

  Elevernes sundhed

  Den kommunale sundhedsmåling 2019

  Elevernes prøveresultater 

  Skødstrup Skole har fokus på faglige resultater og dannelse. Eleverne klarer sig generelt rigtig godt ved folkeskolens afsluttende eksamener.  Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger over kommunens gennemsnit, ligesom skolens evne til at løfte eleverne ligger over landsgennemsnittet.

  Kvalitetsrapport

  Forældretilfredshed 

  Skødstrup Skole har oplevet et fald i forældretilfredsheden i den seneste måling. Det har medført en række indsatser, hvor bl.a. tydelig kommunikation og forventningsafstemning er i fokus. Vi ser derfor frem til at gennemføre den næste evaluering og arbejder sammen om at skabe opbakning og positiv udvikling. 

  Forældretilfredshedsmåling 2017

  Vores udviklingspunkter 

  Skolen har først og fremmest fokus på at give alle elever, uanset baggrund, forudsætninger og kompetencer, mulighed for at komme i skole og være i læring og trivsel. 

  Vi har målrettet fokus på: 

  • Elevtrivsel og faglig udvikling
  • Elev- og medarbejderfravær
  • Økonomistyring og udvikling 
  • Forældresamarbejde og læseindsats
  • Kompetenceudvikling af samtlige medarbejdere gennem projektet 'Stærkere læringsfællesskaber' 
  Sidst opdateret: 11. januar 2024