Elevernes trivsel 

Børnene på Skødstrup Skole trives generelt godt. 98 % af vores børn i 0.-3. klasse er glade for skolen og for deres klasse. 98 % er glade for deres lærere, og 97 % føler, at lærerne er gode til at hjælpe i skolen.

I 4.-9. klasse er 96 % af eleverne glade for skolen og 98 % for deres klasse - og har generel høj social og faglig trivsel.

Elevernes sundhed

Elevernes prøveresultater 

Skødstrup Skole har fokus på faglige resultater og dannelse. Eleverne klarer sig generelt rigtig godt ved folkeskolens afsluttende eksamener.  Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag ligger over kommunens gennemsnit, ligesom skolens evne til at løfte eleverne ligger over landsgennemsnittet.

Forældretilfredshed 

Skødstrup Skole har oplevet et fald i forældretilfredsheden i den seneste måling. Det har medført en række indsatser, hvor bl.a. tydelig kommunikation og forventningsafstemning er i fokus. Vi ser derfor frem til at gennemføre den næste evaluering og arbejder sammen om at skabe opbakning og positiv udvikling. 

 

Vores udviklingspunkter 

Skolen har først og fremmest fokus på at give alle elever, uanset baggrund, forudsætninger og kompetencer, mulighed for at komme i skole og være i læring og trivsel. 

Vi har målrettet fokus på: 

  • Elevtrivsel og faglig udvikling
  • Elev- og medarbejderfravær
  • Økonomistyring og udvikling 
  • Forældresamarbejde og læseindsats
  • Kompetenceudvikling af samtlige medarbejdere gennem projektet 'Stærkere læringsfællesskaber'