Hvilken roller spiller SFO-forældrerådet? 

Vores SFO-forældreråd har indflydelse på de mål og principper, der har betydning for, hvordan personalet arbejder i SFO. SFO-forældrerådet arbejder med de pædagogiske værdier, vi bygger vores SFO på og deltager også ved ansættelsessamtaler. SFO-forældrerådet har et tæt og godt samarbejde med skolebestyrelsen. 

Hvilke emner drøfter rådet? 

SFO-forældrerådet bygger bro mellem forældre og SFO og diskuterer blandt andet: 

 • Mål og principper for det pædagogiske arbejde 
 • Principper for anvendelsen af budgettet 
 • Principper for personalenormering  
 • Principper for samarbejdet mellem undervisning og SFO 
 • Principper for fysiske rammer – lokaleanvendelse og udearealer  
 • Principper for samarbejde mellem forældre og personale i SFO  
 • Principper for samarbejde med lokalområdets institutioner og foreninger  
 • Ordensregler og værdiregelsæt for SFO  

Det praktiske 

 • Der er valg hvert år inden 1. oktober, og man sidder i en toårig periode. 
 • SFO-forældrerådet mødes 6-8 gange om året. To af møderne er sammen med skolebestyrelsen. 
 • Alle tre indskolingsafdelinger er repræsenteret i SFO-forældrerådet. Vi vil gerne have endnu flere forældre med i rådet, så alle årgange bliver repræsenteret. 

SFO-forældrerådsmedlemmer

Forældrerepræsentanter:

 • Helene Schvartzman - forælder i 3., 6. og 8. klasse
 • Sofie Pedersen eller - forælder i 0., 3. og 5. klasse
 • Noelle Nørgaard - forælder i 0. klasse

Medarbejderrepræsentanter: 

 • Søren Ladegård Jensen - pædagogisk leder
 • Asta Tagmos Knudsen - pædagog