Skolebestyrelsens opgave er at føre tilsyn og fastsætte principper for skolens virksomhed. 

Hvad har skolebestyrelsen indflydelse på?

Se eksempler her: 

 • Skolens værdigrundlag og værdiregelsæt 
 • Organisering af undervisningen mv.
 • Forældresamarbejde 
 • Tilsyn med undervisningen 
 • Fælles arrangementer i skoletiden 

Skolebestyrelsen godkender skolens budget, undervisningsmidler og ordensregler. 

Mindst én gang årligt indkalder skolebestyrelsen forældrekredsen til fælles møde, hvor man drøfter skolens virksomhed, og skolebestyrelsens årsberetning behandles.

2019-2020

2018-2019

2017-2018

Forældrerepræsentanter:

 • Jeanette Baagø (formand) - forælder i 2. og 3. klasse 
 • Jens Brosbol-Ravnborg (næstformand) – forælder i 1. og 5. klasse
 • Tanja Elise Bruun Schouby - forælder i 1. klasse
 • Kim Tiphede Bakholt – forælder i 3. og 5. klasse 
 • Allan Therkelsen – forælder i 1. klasse og 2. klasse
 • Steen Baumann Hermansen – forælder i 9. klasse 
 • Lone Møller Mathiesen – forælder i 1. og to 6. klasser
 • Peter Carlsen - forælder i 1. og 3. klasse (Udpeget som repræsentant for det lokale erhvervsliv og vores forbindelse til Fællesrådet)

 

Medarbejderrepræsentanter:

 • Line Marit Bülow Pedersen – TR for pædagoger
 • Søren Bülow Skouborg – TR for lærere

Elevrepræsentanter:

 • Marcus 9.c
 • Trajan 8.e

Suppleanter:

 • Lars Sundtoft Madsen – forælder i 2. klasse og 4. klasse 

 
Sekretærer: 

 • Henrik Kallestrup – konstitueret skoleleder
 • Marianne Bach  viceskoleleder